koldioxid

Mer vegetariskt i Kungsbackas skolor

Ett av de största problemen i dagens samhälle är den globala uppvärmningen som leder till klimatförändringar och naturkatastrofer. Många människor vill sätta stopp för den stora miljöförstöringen på olika sätt men det är inte många som skulle tänka sig att förändra sin kost. Jag har själv gjort en enkät där jag har fått svar som stärker det här. Enkäten visar att människor vill förbättra miljön men de är inte positiva till att minska på sin köttkonsumtion. Enligt Naturskyddsföreningen påverkar kött- och mejeriprodukter []