Film

Vi är lösningen!

Klimatförändringar, vår påverkan och möjliga lösningar.  En film från Peder Skrivares Skola En film av: Melanie Johannesson, Edvin Melander, Emma Totefski och []